Drukuj
Kategoria: Stypendia i Zasiłki Socjalne

W związku z licznymi pytaniami, przypominamy, że kwota zasiłku szkolnego oraz stypendium szkolnego wypłacanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku jest doliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do :