Głównej zawartości

Komunikat alertu

1) Przewodniczący Zespołu – Małgorzata Chmielewska – starszy pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku

2) Wiceprzewodniczący Zespołu - Pani Katarzyna Bagińska – Urząd Miejski w Nasielsku

3) członkowie :

Beata Małgorzata Kownacka – reedukator w Szkole Podstawowej w Nasielsku

Małgorzata Lusa – Rzeska – kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Pułtusku

Radosław Miłoszewski - Zastępca Komendanta Komisariat Policji w Nasielsku

Maria Sierzputowska – Kierownik Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Nasielsku

Katarzyna Świderska - Pedagog szkolny w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku

Pani Ewa Szatkowska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku

Pan Karol Stojak – Komendant Komisariatu Policji w Nasielsku

Barbara Zimna – Pielęgniarka środowiskowa w SPZOZ w Nasielsku ul. Sportowa